ΙΤΕ

Στέγη από το παρελθόν

Πότε χτίστηκε αυτή η κατοικία; Είτε πρόκειται για φωτογραφία, είτε για έγγραφο είτε για κτίριο, ο εντοπισμός του κρίσιμου χρόνου είναι μια σύνθετη [...]