Έναρξη του έργου InCulture

Το ερευνητικό έργο “Παρουσιάζοντας την άυλη πολιτιστική κληρονομιά μέσω τεχνολογιών Επαυξημένης Πραγματικότητας”, το InCulture, ξεκινάει τη διαδρομή του. Μέσα από διηγήσεις γίνεται η συλλογή, αφηγηματική συσχέτιση και παρουσίαση κοινωνικών πρακτικών, ιστοριών καθώς και πολλών άλλων ειδών περιεχομένου που συγκαταλέγονται στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά του τόπου μας.

Μείνετε συντονισμένοι!

#InCulture #OralHistory #RhodesProjectSCE #Rhodes