Ενοτητες εργασιων

Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική συστήματος

 • Ανάλυση απαιτήσεων και σενάρια χρήσης
 • Σχεδίαση και Αξιολόγηση
 • Αρχιτεκτονική συστήματος
 • Data Management Plan

Βασική υποδομή αρχειοθέτησης και διαχείρισης άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Μοντέλο Αναπαράστασης γνώσης, αντικειμένων και αφηγήσεων
 • Υποδομή υπολογιστικού Νέφους
 • Συνεργατικά εργαλεία δημιουργίας αφηγήσεων

Υποδομή οργάνωσης συλλογής και παρουσίασης της άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς

 • Επικαιροποίηση DMP και σύνταξη PDMP
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 • Διαδικτυακή Πλατφόρμα Οργάνωσης Κοινοτήτων Χρηστών
 • Εργαλεία καταγραφής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς σε πραγματικό χρόνο
 • Εφαρμογές για την παρουσίαση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του διαδικτύου αλλά και έξυπνων φορητών συσκευών
 • Συλλογή άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρόδου

Ενσωμάτωση, Αξιολόγηση, Οικονομική και Εμπορική Αξιοποίηση

 • Ενσωμάτωση και Αξιολόγηση
 • Οικονομική και Εμπορική Αξιοποίηση