Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο

Το τελευταίο ερωτηματολόγιο του ερευνητικού έργου InCulture είναι εδώ.

Απαντήστε τις λίγες συμπληρωματικές ερωτήσεις και πάρτε μια πρώτη γεύση από τις λειτουργίες της πλατφόρμας: https://forms.gle/GLPZezfL7YcT95cTA

******

The last survey of the #InCulture research project is here. Fill in the few follow-up questions and take a sneak preview of the platform’s functions: https://forms.gle/QbqVtjd7XGErqDeF6