Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

Το ερευνητικό έργο InCulture ζητά τη συμβολή σας!

Απαντήστε το σύντομο ερωτηματολόγιο και βοηθήστε μας να εξελίξουμε την πλατφόρμα συλλογής στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς: https://forms.gle/4gzmCCeJaUiPFPRh7

******

The #InCulture research project asks for your contribution! Fill in the brief survey and help us develop the platform for the collection of Intangible Cultural Heritage platform: https://forms.gle/K24WCUCXkC4Racas8