Στέγη από το παρελθόν

Πότε χτίστηκε αυτή η κατοικία;

Είτε πρόκειται για φωτογραφία, είτε για έγγραφο είτε για κτίριο, ο εντοπισμός του κρίσιμου χρόνου είναι μια σύνθετη διαδικασία που λαμβάνει υπόψη κάθε διαθέσιμο δεδομένο. Η περιοχή που επιλέχθηκε για την ανέγερση, ο τρόπος χτισίματος, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, το είδος της τεχνικής… ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων και η μελέτη τους μπορούν να οδηγήσουν σε μία χρονική περίοδο, για να μάθουμε περίπου για πότε μιλάμε. Εκτός αν τα ίδια τα υλικά, ξεχωριστά, μπορούν να μιλήσουν από μόνα τους…

Σε ένα χωριό της νότιας Ρόδου, η ανακαίνιση μιας πολύ παλιάς οικίας έφερε στο φως κεραμίδια από τη Μασσαλία. Δεδομένης της γειτνίασης με την κεραμουργία SAICA, θα μπορούσε να εκτιμηθεί η περίοδος κατασκευής της οικίας προ του 1929; Όπως και να έχει, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο όχι μόνο για τη φύση των οικοδομών, αλλά και για την ποικιλία και διάθεση των υλικών εκείνη την εποχή.

Στο έργο #InCulture πληροφορίες, τεκμήρια και μαρτυρίες υπόκεινται σε ενδελεχή διασταύρωση. Διαβάστε το αφήγημα για την κεραμουργία SAICA εδώ.

#ΙΤΕ #RhodesProjectSCE #Rhodes #History