Παρουσίαση του InCulture σε συνέδριο

Στο 21o “International Conference on Diversity in Organizations, Communities & Nations: Economic Resilience and Sustainable Development in Times of Crisis: Pathways to Education, Inclusion, Action“, έγινε η παρουσίαση του θέματος “Digital Access to Cultural Heritage: Facing Structural Inequalities Beyond Discourse” για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και τη συμβολή του έργου InCulture στη διατήρηση μέρους της. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Curaçao στις 2-4 Ιουνίου.

Η πανδημία COVID-19, εκτός από την επείγουσα κρίση υγείας, έχει εντείνει τη συζήτηση για πολλές πτυχές της κοινωνικής ζωής και πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων πρόσβασης και ένταξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιακή πρόσβαση εμφανίζεται ως η καθολική και πιο αποτελεσματική λύση. Η ψηφιακή πρόσβαση σε συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς δεν αποτελεί καινοτομία. Ωστόσο, να σημειωθεί πως η τρέχουσα συζήτηση για την ενδυνάμωση μέσω της ψηφιακής πρόσβασης ενδεχομένως να καλύπτει τις μακροχρόνιες διαρθρωτικές ανισότητες πρόσβασης. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο στην περίπτωση των συλλογών άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «InCulture», ερευνητές ανθρωπιστικών, κοινωνικών επιστημών και πληροφορικής αναπτύσσουν μια μέθοδο για τη συλλογική συλλογή, τη δημιουργία αφήγησης και την παρουσίαση στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στη Ρόδο, Ελλάδα. Μια ερευνητική στρατηγική που βασίζεται στη μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας τίθεται σε εφαρμογή μέσω μιας σειράς συνεντεύξεων με τη μέθοδο του αφηγήματος ζωής. Μέσω αυτής της διαδικασίας, χωριστά στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς διευθετούνται και αναδιατάσσονται σε ευρύτερες αφηγήσεις σε μια πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης. Σε ένα περιβάλλον εκτεταμένου ψηφιακού αναλφαβητισμού στην Ελλάδα, το φαινόμενο είναι σημαντικά υψηλότερο μεταξύ των ηλικιωμένων ερωτηθέντων. Ως αποτέλεσμα, οι συνεντευξιαζόμενοι έχουν ελάχιστη πρόσβαση στις εξαγόμενες ιστορίες και στις διαμορφωμένες αφηγήσεις. Εκτός από ζητήματα που αφορούν τη δημιουργία σχέσεων με τον ερωτώμενο, προκύπτουν επίσης σοβαρά ηθικά ερωτήματα. Αν και το «Giving Back» θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής έρευνας, λόγω της φύσης του έργου, οι ερευνητές «λαμβάνουν» χωρίς να «ανταποδίδουν» την εμπιστοσύνη. Η παραπάνω περίπτωση καταδεικνυει ότι παρά το γενικό εγκώμιο της ψηφιακής πρόσβασης, οι γεννημένες ψηφιακές συλλογές (born digital collections) εμφανίζουν δομικές ανισότητες και ζητήματα που σχετίζονται με την ηθική έρευνα.

Περισσότερα για το συνέδριο και το πρόγραμμα του θα βρείτε εδώ

#InCulture #OralHistory #RhodesProject #ITE