Παιδεία στα Δωδεκάνησα, το κλείσιμο των σχολείων – Το αφήγημα

Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για ιδεολογικές και πολιτικές σκοπιμότητες, ειδικά σε περιόδους κατοχής και προσπάθειας “επιβολής” της κουλτούρας του “κατακτητή” στον πολιορκημένο.

Με την εγκατάσταση τους στα Δωδεκάνησα το 1912, οι Ιταλοί ξεκίνησαν σταδιακά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής τους πολιτικής, με στόχους που διακυμάνθηκαν μεταξύ 4 διαφορετικών φάσεων με απώτερο στόχος της τελευταίας τον εξιταλισμό των Δωδεκανησίων.

Για περισσότερα ιστορικά στοιχεία αλλά και μαρτυρίες σχετικά με εκείνη την περίοδο, διαβάστε το αφήγημα “Παιδεία στα Δωδεκάνησα: κλείσιμο των σχολείων“.

#InCulture #RhodesProject #ITE #OralHistory