Ο ναύαρχος και οι ασπόρτιλλες

8η Οκτωβρίου 1947 και ο Αντιναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης, Στρατιωτικός Διοικητής Δωδεκανήσου, βγάζει διάταγμα “περί κατεργασίας ασφοδέλων προς παραγωγή οινοπνεύματος”.

Πηγή: Αρχείο Οικ. Παυλίδη

Η επεξεργασία ασφοδέλων επιτρέπεται μόνο για την παραγωγή φωτιστικού οινοπνεύματος, σε εργαστήρια τελούντα υπό την άμεση εποπτεία του Γενικού Χημείου του Κράτους και με αυστηρότατες προφυλάξεις ώστε να μην αναμιχθεί με άλλα προϊόντα.

Όσοι δε έχουν παραγάγει σούμα από ασφόδελο υποχρεούνται να την παραδώσουν για να μετατραπεί σε φωτιστικό οινόπνευμα.

Περισσότερες ιστορίες για το παρελθόν και πτυχές για τις οποίες δεν γνωρίζαμε καν την ύπαρξη τους, ανακαλύπτουμε μέσα από την πλατφόρμα #InCulture. Μείνετε συντονισμένοι.

#InCulture #OralHistory #RhodesProject #ITE #Rhodes