Ολοκλήρωση της Ενότητας Εργασίας 1

Ολοκληρώθηκε η Ενότητα Εργασίας 1 (ΕΕ1) του InCulture, η οποία περιλαμβάνει τις Απαιτήσεις Χρηστών και τα Σενάρια Χρήσης, την Τελική Σχεδίαση, την Αρχιτεκτονική Συστήματος και το Data Management Plan.

Είναι η απαρχή της δημιουργίας της πλατφόρμας, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω ιστορική και κοινωνική έρευνα και εξειδικευμένη διάχυση του περιεχομένου της στην κοινωνία και στους επισκέπτες της χωρας.

Στον σχεδιασμό της ακολουθείται μία ανθρωποκεντρική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι χρήστες από τα επιλεγμένα target groups συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία του περιεχομένου. Προκειμένου η χρήση της πλατφόρμας να είναι όσο πιο εύχρηστη και αποτελεσματική ως προς την παραγωγή και διάχυση των ιστορικών πληροφοριών γίνεται, στην Ενότητα Εργασίας 1 περιλαμβάνεται και η μελέτη των αναγκών και προσδοκιών που προκύπτουν μέσω σεναρίων χρήσης του συστήματος.

Παραμείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα στάδια αυτής της δημιουργικής και παραγωγικής διαδικασίας για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά του τόπου μας μέσω του InCulture. Το δυναμικό ξεκίνημα του έργου συνεχίζεται!

#InCulture #RhodesProject #Rhodes #ITE #OralHistory