Ολοκλήρωση Ενότητας Εργασίας 4

Συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία του έργου InCulture, ολοκληρώθηκε και η Ενότητα Εργασίας 4 (ΕΕ4) με την Αξιολόγηση και Εμπορική Αξιοποίηση. Η ΕΕ4 περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, την αναφορά στο τελικό προϊόν, την ανάλυση αγοράς για τον προσδιορισμό των εμπορικών δυνατοτήτων των συστημάτων που αναπτύσσονται, την έρευνα αγοράς που διεξήχθη με την υλοποίηση και στοχευμένη κυκλοφορία προτύπου και την ανάλυση κόστους/ ωφέλειας (Cost Benefit Analysis). Στη συνέχεια, στη βάση αυτών των μελετών συντάχθηκε το Σχέδιο Οικονομικής και Εμπορικής Αξιοποίησης, που αποτελεί και τον στόχο αυτής της ενότητας, περιλαμβανομένων των κεφαλαίων περί επιχειρηματικού κινδύνου, τη στρατηγική πωλήσεων, καθώς και τους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για την πλήρη ανάπτυξη του έργου στην αγορά.

Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση του έργου InCulture, μείνετε συντονισμένοι για τη συναρπαστική συνέχεια!

#InCulture #OralHistory #RhodesProject #ITE