Ολοκλήρωση Ενότητας Εργασίας 2

Η διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Στόχος του InCulture είναι η δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά του τόπου μας, ούτως ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε κοινότητες χρηστών να συλλέξουν και να καταγράψουν, μεταξύ άλλων, προσωπικές μαρτυρίες που αφορούν το παρελθόν. Βρισκόμαστε λοιπόν ένα βήμα παραπέρα προς την υλοποίηση αυτού του στόχου, καθώς ολοκληρώθηκε η 2η Ενότητα Εργασίας, η Βασική Υποδομή Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που περιέκλειε το Μοντέλο Αναπαράστασης Γνώσης, Αντικειμένων και Διηγήσεων, την Υποδομή Υπολογιστικού Νέφους και τα Συνεργατικά Εργαλεία Δημιουργίας Αφηγήσεων.

Μείνετε συντονισμένοι για τη συναρπαστική συνέχεια του έργου!

#InCulture #RhodesProject #Rhodes #ΙΤΕ