Οι εκπλήξεις ενός βωμού

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.” (Ψαλμός Ν’)

Οι εκπλήξεις που κρύβει η υπόσκαφη εκκλησία του προστάτη της Ρόδου, Αγίου Φανουρίου, είναι ατελείωτες. Κτισμένη στα κατάλοιπα κτηρίων της υστερρορωμαϊκής περιόδου, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για προσκύνημα όχι μόνο των ντόπιων, αλλά και ξένων λαών.*

Σημαντικό σημείο του κτίσματος είναι αυτός ο αρχαίος βωμός, ο οποίος μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει το χριστιανικό συμβολικό θυσιαστήριο, ή αλλιώς “Το Ιερό Θυσιαστήριο”, την Αγία Τράπεζα• είναι τόσο δεδομένη η έννοια της θυσίας, που δεν αποτελεί αμφίσημο σύμβολο ενός μεμονωμένου θρησκευτικού ρεύματος, αλλά αντιθέτως, διαπερνάει, “επιβεβαιώνει” και έχει κεντρικό ρόλο στις περισσότερες θρησκείες.

Ένα τελετουργικό ως δώρο προς τους θεούς παλαιότερα, που μέχρι και σήμερα ο σκοπός της μπορεί να είναι πολυεπίπεδος, η θυσία χρησιμοποιείται είτε ως εξευμενισμός της Θεοδικίας, είτε ως συμβολική ένδειξη αφοσίωσης, είτε ως έμπρακτη εκδήλωση αλληλεγγύης. Οι κοινωνίες πάντα θυσιάζουν ό,τι πολυτιμότερο έχουν σε αναζήτηση νοήματος στη ζωή, ακολουθώντας πιστά την αντίληψη ότι, για να λάβεις, πρέπει πρώτα να δώσεις.

Στο InCulture οι ιστορίες αποκτούν τη δική τους παρουσία στον σημερινό χώρο και χρόνο, ανοίγοντας μας ένα μικρό πολύτιμο παράθυρο προς τα τεκταινόμενα εκείνης της εποχής.

*πληροφορίες από εδώ

#InCulture #ΙΤΕ #RhodesProjectSCE #Rhodes #History #Intercultural