Κοσμογραφία και εκπαίδευση

Στα θρανία εν έτει 1951.

Η Ελλάδα κατά τη δεκαετία του ’50, υστερούσε στη διάδοση της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την Απογραφή του 1961, από τα σχεδόν 7 εκατομμύρια πολίτες άνω των 10 ετών, μόνο το 7,5% έχει αποφοιτήσει από το εξατάξιο Γυμνάσιο. *

Η μεταπολεμική εκπαίδευση περιέκλειε ποικίλη θεματολογία. Στη Ρόδο, με την ενσωμάτωση του 1948, η εκπαίδευση έγινε επίσης ένα με της υπόλοιπης Ελλάδας. Ένα από τα διδασκόμενα βιβλία είναι και το παρακάτω, η Κοσμογραφία, του Νικολαου Δ. Νικολαου, “Αριστοβάθμιου Διδάκτορος και τέως Καθηγητού των Μαθηματικών”, όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται και στο εξώφυλλο. “Η Ουράνιος Σφαίρα”, “Ο Ήλιος”, “Οι Πλανήται” είναι μερικά από τα κεφάλαια του βιβλίου, ενώ υπάρχουν και πτυσσόμενες σελίδες με τους χάρτες των κυριότερων αστερισμών και ζωδίων – αστρονομικού και όχι ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος.

“Κοσμογραφία διά τήν ΣΤ’ τάξιν των Γυμνασίων”, Νικόλαου Δ. Νικολάου, ΟΕΣΒ, 1951

Τα εκπαιδευτικά συγγράμματα αποτελούν εξαιρετικές πηγές για τη διαμόρφωση αντίληψης για την κοινωνία του κοντινού παρελθόντος. Τι κρίνεται ως άξιο διδασκαλίας; Πώς κατανέμεται η εκπαιδευτική ύλη στο σχολικό πρόγραμμα; Εν τέλει, πώς διαμορφώνονται οι κυρίαρχες κοινωνικές αντιλήψεις;

Τα εκπαιδευτικά συγγράματα χρησιμοποιούνται στο #InCulture και μάλιστα έχουν εξέχουα θέση στην κατανόηση του πεδίου.

*πηγή: athenssocialatlas.gr

#InCulture #OralHistory #Rhodes #RhodesProject #εκπαίδευση