Καταθέσεις και Θεάματα

Κορπορατισμός, ενεργός ζήτηση, προσωπική προβολή, θεσμική προβολή, παροχές.

Ήταν δύσκολο τότε να γεννιέσαι γυναίκα. Οι ρόλοι δεν είχαν επιλογές και πορευόσουν υποχρεωτικά με όποιον αποκτούσες εκ γενετής. Κι αν είχες αυτή την “ατυχία”, να μην είσαι αγόρι δηλαδή, έπρεπε να συνοδεύεσαι από υλικά αγαθά, προκειμένου να μπορέσεις να αποκατασταθείς στα μάτια του λαού μέσω ενός γάμου.

Τουλάχιστον 5 έννοιες συμπυκνωμένες στο μικρό φυλλάδιο που αποκτούσε κάθε άπορη κορασίδα το 1957 και σίγουρα 1000 δραχμές στο λογαριασμό της στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Στο Στάδιο του Διαγόρα ο αγώνας για την αυτο-επιβεβαίωση δύο θεσμών που ήδη σχοινοβατούσαν στα μισά του 20ου αιώνα: Η Βασιλεία και η προίκα.

Το InCulture δίνει φωνή στη σημειολογία εκείνης της εποχής, για να γνωρίζουμε εμείς του σήμερα από πού προερχόμαστε, αλλά και να αναγνωρίζουμε όσα έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα.

#InCulture #ΙΤΕ #RhodesProjectSCE #Rhodes #History #DiagorasStadium