Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου από το InCulture

Άλλο ένα σημαντικό βήμα για το έργο InCulture και την αναγνώριση του και στον επιστημονικό κόσμο:

Στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Heritage δημοσιεύθηκε το paper της ερευνητικής ομάδας του έργου σχετικά με τη δημιουργία της πλατφόρμας InCulture. Στο άρθρο παρουσιάζεται η πλατφόρμα, και γίνεται αναφορά στη λειτουργία και τους στόχους της, δηλαδή τη συλλογή στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (ΑΠΚ), τον σχηματισμό αφηγημάτων βασισμένων στις ιστορίες ανθρώπων όπως τις έζησαν οι ίδιοι στο βάθος του χρόνου, και την παρουσίαση τους με δύο τρόπους, μέσω διαδικτύου και μέσω μίας εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) που αναπτύχθηκε αποκλειστικά στο πλαίσιο του έργου.

Ολόκληρο το άρθρο (διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα) θα το βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

https://bit.ly/3H6nsq1

#InCulture #RhodesProjectSCE #ΙΤΕ #oralhistory #προφορικηιστορια #ιστορια